TERMENI ȘI CONDIȚII

iunietasandu.ro

Prezenții termeni și condiții sunt încheiați între:

SC EVENTS NO.MAD SRL cu sediul social în Brașov, Str Lânii 62 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/2270/2019 având CUI 41339684, e-mail: iunieta.sandu@gmail.com, în continuare denumită „Events No.Mad” sau „noi”

și

Dumneavoastră, în calitate utilizator al website-ului www.iunietasandu.ro și a tuturor subdomeniilor acestuia.

 1. SCOP

  1. Events No.Mad exploatează un site de internet accesibil la adresa www.iunietasandu.ro și toate subdomeniile acestuia (denumit în continuare „site”).

  2. Prezentul document conține termenii și condițiile generale pentru utilizarea site-ului aplicabile tuturor utilizatorilor, indiferent de calitatea acestora și totodată, definește drepturile și obligațiile lor în relația cu site-ul și serviciile oferite prin intermediul site-ului de noi.

  3. Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și Condiții, întrucât accesul și/sau utilizarea site-ului presupun acceptul nelimitat și respectarea în totalitatea lor, împreună cu Politica de Confidențialitate, ce este parte integrantă a acestora.

  4. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezentele condiții de utilizare, vă rugam să încetați utilizarea site-ului.

 2. DEFINIȚII TERMENI

  1. site – reprezintă website-ul accesibil la adresa www.iunietasandu.ro prin intermediul căruia vă prezentăm serviciile prestate de noi ce pot fi accesate prin contactarea noastră directă și încheierea unui contract, scriem articole pe diverse teme în secțiunea de blog, oferim posibilitatea utilizatorilor să se aboneze la newslettere și vindem conținut și servicii digitale, precum dar nelimitat la cursuri online și modele de documente (cunoscute și prin denumirea de template-uri).

  2. utilizator – reprezintă orice persoană fizică ce accesează site-ul, care a împlinit vârsta de 18 ani și are capacitatea de a contracta.

  1. cont – reprezintă secțiunea de pe site corespunzătoare fiecărui utilizator, individualizată printr-o adresă de e-mail și o parolă care permite utilizatorilor să achiziționeze produsele și/sau serviciile puse la vânzare direct de pe site.

  2. comandă – reprezintă cererea de produse și/sau servicii plasată de către utilizator pe site.

  3. conturile de rețele sociale – reprezintă conturile pe Facebook, Instagram, Pinterest și/sau orice altă rețea socială.

  4. tranzacție – reprezintă procesul dintre utilizatori încheiat pe site prin efectuarea plății produselor, în urma unei comenzi prin care se acordă dreptul de folosință sau o licență de utilizare asupra unui conținut și/sau serviciu ca urmare a unei vânzări finalizate pe site.

  5. servicii – reprezintă toate serviciile prestate de Events No.Mad, în principal cele care sunt achiziționate direct de pe site.

  1. conţinut digital – reprezintă datele produse şi furnizate în format digital în urma achiziționării dreptului lor de folosință/licenței de utilizare pe de site.

  2. serviciu digital – reprezintă un serviciu care prezintă una dintre următoarele caracteristici:

a) permite crearea, prelucrarea, stocarea sau accesarea datelor în format digital;

b) permite schimbul de date în format digital încărcate sau create de utilizatorii serviciului respectiv sau orice altă interacţiune cu aceste date.

  1. produse – reprezintă tot conținutul și serviciile digitale comercializate de Events No.Mad prin intermediul site-ului.

  2. consumator – reprezintă orice persoană fizică care acţionează în scopuri care se află în afara activităţii sale comerciale, industriale, artizanale sau profesional.

  1. prețul total – reprezintă prețul produselor și serviciilor plus toate costurile și taxele aferente.

  2. zi lucrătoare – reprezintă orice zi de luni până vineri inclusiv, cu excepția sărbătorilor legale, în intervalul orar 09:00 – 17:00.

 1. ANGAJAMENTE ȘI GARANȚII

  1. În calitate de utilizator, vă obligați să accesați și utilizați site-ul (precum și fiecare dintre funcționalitățile sale existente și viitoare) într-o manieră rezonabilă, cu bună-credință și în conformitate cu legile și reglementările în vigoare de la momentul utilizării, precum și cu termenii prezentului document. Vă obligați în special să nu folosiți site-ul în așa fel încât să încalce, în vreun fel, drepturile de proprietate intelectuală (drept de autor, mărci, design etc.), drepturile omului (imagine, respect, confidențialitate etc.), precum și drepturile și libertățile fundamentale.

  2. În calitate de utilizator, sunteți de acord și acceptați faptul că sunteți în totalitate responsabil pentru utilizarea site-ului și noi nu putem fi ținuți responsabili pentru eventuale prejudicii suferite de dumneavoastră în legătură cu utilizarea site-ului.

  3. În calitate de utilizator, sunteți singurul responsabil pentru daunele directe sau indirecte de care ați putea suferi sau pe care le-ați putea produce din cauza informațiilor inexacte, incomplete și / sau care induc în eroare, pe care le oferiți la crearea contului ori la efectuarea unei comenzi, sau nu le actualizați, sau prin utilizarea incorectă a site-ului ori contrar legilor și/sau prezentelor condiții, asumându-vă în acest sens întreaga răspundere.

 2. PRINCIPII GENERALE DE ACCES, FUNCȚIONARE ȘI UTILIZARE ALE SITE-ULUI

  1. Site-ul are scop atât de prezentare a serviciilor prestate de către Events No.Mad, cât și de vânzare directă a anumitor servicii și conținut digitale. Serviciile puse la vânzare de Events No.Mad includ în principal oferirea de licență de utilizare neexclusivă și limitată pentru vizionarea de cursuri filmate și urcate pe site de noi în mediul online, dreptul de folosință în scop personal a modelelor de documente (template-uri), și vânzarea de bilete online (achiziționate online de pe site și livrate pe e-mail sau în alt mod digital) la workshop-uri, conferințe sau alte tipuri de evenimente.

  2. Pentru produsele pe care le vindem pe site, descrierea acestora și a prețurilor aferente este accesibilă pe site. Nu vă puteți prevala de necunoașterea respectivei liste de prețuri.

  3. Dacă din eroare prețurile afișate pe site sunt greșite, vă vom notifica imediat despre acest lucru, având posibilitatea de a anula comanda în cazul în care nu mai doriți să încheiați tranzacția cu noile prețuri.

  4. Events No.Mad vă va putea refuza prezența pe site și/sau șterge contul și toate datele de conectare aferente în cazul în care consideră că abuzați de serviciile și produsele oferite așa cum sunt acestea explicate pe site și în prezentul document, și/sau nu respectați instrucțiunile existente pe site și în prezentul document cu privire la utilizarea acestora sau în cazul în care există suspiciuni de fraudă. Events No.Mad vă poate restricţiona accesul pe site, fără o notificare prealabilă. Restricţionarea accesului dumneavoastră poate fi precedată de avertismente în funcție de gravitatea încălcării, după caz, beneficiu aflat la aprecierea noastră exclusivă.

  5. Events No.Mad își rezervă dreptul, fără notificare sau despăgubire, de a închide temporar sau permanent site-ul sau de a întrerupe accesul la și/sau vânzarea de unul sau mai multe servicii/produse pentru verificarea, actualizarea, sau modificarea metodelor operaționale, serverelor, serviciilor și orelor de accesibilitate, fără ca această listă să fie exhaustivă, și nu fără a-și respecta obligațiile către utilizatori în curs de executare dacă este posibil din punct de vedere tehnic sau cât mai curând în caz contrar.

  6. Events No.Mad își rezervă dreptul de a aduce site-ului, serviciilor și produselor sale toate modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare sau utile pentru buna funcționare a acestora, în orice moment și fără anunţ prealabil. Modificările vor fi aduse la cunoștinţa dumneavoastră prin simpla implementare pe site și vor fi socotite ca fiind acceptate în măsura în care continuați să folosiți site-ul și/sau produsele achiziționate după implementarea lor și prin înnoirea politicilor de utilizare ale site-ului, acolo unde este cazul. De aceea, Events No.Mad nu garantează exactitatea și completitudinea informațiilor, produselor software și serviciilor de pe site sau pe care site-ul le utilizează. Events No.Mad nu își ia angajamentul de a aduce îmbunătățiri materialelor și produselor vândute de pe site.

  7. Sunteți de acord cu privire la cesionarea de către Events No.Mad către orice terț a oricăror drepturi și obligații ce vă revin în temeiul utilizării site-ului, și serviciilor și produselor comercializare de noi, Events No.Mad urmând a vă transmite o notificare în acest sens la adresa de email furnizată în contul dumneavoastră, ori, furnizată direct către noi la momentul comenzii dacă alegeți opțiunea de a încheia o tranzacție fără crearea de cont.

  1. Vă angajați să nu faceți nicio evaluare nefondată și rea intenționată a site-ului și/sau a noastră, care ar putea fi disprețuitoare, cu scopul de a sau care ar putea prejudicia imaginea serviciilor și/sau produselor care v-au fost furnizate și/sau să atingă reputația noastră (inclusiv membrii personalului acestuia) și/sau a altor utilizatori.

  1. Este interzisă folosirea unui limbaj și publicarea oricărui conținut jignitor, calomnios, compromițător, rasist, lipsit de etică și imoral, instigator la ură care încalcă ordinea publică sau drepturile terțelor persoane, față de alți utilizatori și/sau care ar putea afecta drepturile, reputația și imaginea noastră și, în general, care încalcă legea și / sau reglementările legale, în special cele din dreptul penal sau este contrar uzanţelor sau moralei. Avem dreptul de a șterge orice astfel de conținut. De asemenea, orice ameninţări, injurii, afirmaţii rasiste sau sexiste vor fi șterse.

  2. Vânzarea conturilor înregistrate și create pe site-ul nostru este interzisă.


 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII EVENTS NO.MAD

  1. Events No.Mad depune toate eforturile pentru a asigura accesul și buna funcționare a site-ului și a serviciilor sale 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Cu toate acestea, având în vedere limitările internetului, Events No.Mad nu poate exclude faptul că accesul la și funcționarea site-ului și a produselor pot fi întrerupte, în special în cazuri de forță majoră, defecțiuni ale echipamentului utilizatorului, defecțiuni ale rețelei de internet a utilizatorilor, operațiuni de întreținere și îmbunătățire a site-ului și a produselor. Events No.Mad nu este responsabilă pentru o întrerupere a site-ului și/sau accesului la produse, voluntar sau nu, fiind precizat că se angajează să facă tot posibilul pentru a minimiza întreruperile ce i-ar putea fi imputate.

  2. Events No.Mad nu este răspunzătoare pentru nicio inexactitate sau eroare, nici pentru orice pagubă directă sau indirectă cauzată de utilizarea site-ului.

  3. Events No.Mad are dreptul să modifice sau să șteargă conturile care conţin orice alte date de contact decât cele solicitate la crearea contului și care încalcă prezenții Termeni și Condiții.

  4. Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acţioneze în instanță Events No.Mad, și nici colaboratorii externi, cu privire la orice pretenţie ridicată de către un terţ, rezultată din utilizarea serviciului de către utilizator, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de site și/sau noi, precum și colaboratorii externi, ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator a acestor Termeni și Condiţii sau a oricărei prevederi legale aplicabile.

  5. În orice caz, sunteți de acord și acceptați ca valoarea totală a despăgubirilor pe care Events No.Mad le poate plăti în legătură cu și/sau care se nasc din prezentele condiții și a contractului încheiat între dumneavoastră și noi să nu depășească valoarea produsului achiziționat de la noi.

 2. CREAREA DE CONT ȘI SETAREA PAROLEI

  1. Pentru a accesa anumite produse de pe site, precum, dar nelimitat la, cumpărarea de licență și accesul la cursurile online, este necesară înregistrarea și crearea unui cont de către dumneavoastră, în calitate de utilizator, și acceptarea prezenților Termeni și Condiții, precum și a Politicii de Confidențialitate. Înregistrarea se va face prin furnizarea unei adrese de e-mail, nume de utilizator și prin setarea unei parole. Din când în când, din motive de securitate, Events No.Mad vă poate solicita verificarea contului creat prin diverse metode tehnologice, precum, dar nu limitat la, verificarea adresei de email create, activarea unui factor de autentificare dublu și/sau altele.

  2. Numele de utilizator poate fi modificat în orice moment, de câte ori doriți. Numele de utilizator este unic, astfel încât niciun alt utilizatorul nu poate avea același nume de utilizator. Events No.Mad vă poate cere în orice moment să-l modificați, de exemplu prin alegerea unui nume de utilizator acceptabil.

  3. Prin crearea de cont, sunteți de acord să oferiți informații reale, corecte, actuale și complete oricând acest lucru vă este solicitat fie pe site, fie de către noi direct. Este important să mențineți și să actualizați cu promptitudine informațiile din cont pentru a fi corecte și complete în orice moment.

  4. Înregistrarea și crearea unui cont pe site sunt gratuite, fără obligația de a achiziționa vreun produs/serviciu de pe site.

  5. Utilizatorul se angajează să nu creeze sau să utilizeze conturi suplimentare, altele decât contul creat inițial, fie sub propria identitate, fie sub cea a unei terțe părți. Utilizatorului i se interzice să utilizeze un pseudonim pentru a se identifica. Utilizatorului îi este interzis să trimită sau să facă referire la un site terț propriu. În cazul nerespectării acestei interdicții, Events No.Mad își rezervă dreptul de a șterge contul utilizatorului fără întârziere. Events No.Mad poate alege să transmită utilizatorului o solicitare de a ștergere a respectivul cont și/sau link.

  6. În calitate de utilizator, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că pierderea detaliilor contului sau dezvăluirea elementelor de autentificare către terți poate duce la pierderea contului, tranzacții nedorite, accesarea datelor dumneavoastră personale sau chiar la închiderea contului.

  7. DUMNEAVOASTRĂ SUNTEȚI UNICUL RESPONSABIL PENTRU ORICE UTILIZARE CE POATE FI FĂCUTĂ PRIN FOLOSIREA NUMELUI DE UTILIZATOR/ADRESEI DE E-MAIL ȘI A PAROLEI SETATE ȘI UNICUL GARANT AL CONFIDENȚIALITĂȚII ACESTORA, PRECUM ȘI AL ORICĂREI UTILIZĂRI A CONTULUI DUMNEAVOASTRĂ.

  8. Events No.Mad nu răspunde față de informaţiile publicate sau transmise pe internet ori prin orice alt mijloc de comunicare de către utilizatorii site-ului referitoare în special la datele contului și nici faţă de eventualele consecinţe apărute în cazul accesării neautorizate a contului, ca urmare a acestor acțiuni.

  9. Vă angajați, de asemenea, să ne informați prin email sau prin intermediul formularului de contact de pe site cu privire la orice utilizare frauduloasă de către o terță parte a emailului, numelui de utilizator și / sau parolei dumneavoastră de îndată ce luați cunoștință de acest lucru. Vă obligați, în acest sens, să despăgubiți Events No.Mad, în situația în care astfel de utilizări atrag daune sau costurile suplimentare, în măsura în care ați autorizat o astfel de utilizare sau ați permis acest lucru prin neglijență.

Vă recomandăm să urmați aceste instrucțiuni pentru a preveni utilizarea contului dumneavoastră deschis pe site de către alte persoane, fără consimțământul dumneavoastră:

 • nu dezvăluiți nimănui parola dumneavoastră de la cont;

 • utilizați software-uri specializate pentru generarea unor parole lungi și fără legătură cu viața dumneavoastră personală, și salvarea acestora într-un mod securizat;

 • setați-vă parola sau un mod de blocare la orice dispozitiv electronic;

 • nu va lăsați dispozitivele electronice nesupravegheate și permiteți doar persoanelor în care aveți încredere maximă să vi le acceseze și doar în prezența dumneavoastră;

 • deconectați-vă mereu de la cont și nu lăsați programe sau software-uri deschise odată ce terminați sesiunea de lucru.

În cazul în care ați uitat parola sau aceasta a fost dezvăluită accidental către terțe persoane, vă recomandăm să procedați la schimbarea parolei și să ne contactați telefonic sau la adresa iunieta.sandu@gmail.com în cel mai scurt timp.

 1. COMANDA

  1. Informațiile referitoare la produsele puse la vânzare de noi sunt furnizate în limba română. Toate traducerile site-ul în alte limbi străine sunt și vor fi furnizate doar în scop informativ, versiunea în limba română prevalând.

  2. Plasarea unei comenzi se va face prin folosirea butonului „Adaugă în coș” (sau asemănător). Ulterior adăugării în coș a unui produs, veți putea naviga pe site și adăuga în coș și alte produse dorite.

  3. Finalizarea comenzii se va face prin folosirea butonului „Cumpără” (sau asemănător), urmată de folosirea butonului „Plătește acum” (sau asemănător) și confirmarea detaliilor dumneavoastră în timpul procesului de plată. Prin aceasta, înțelegeți și acceptați în calitate de cumpărator, oferta noastră conform descrierii produsului. Finalizarea unei comenzi va avea loc doar ulterior efectuării plății cu cardul bancar a produselor din coș.

  4. Folosirea butonului „Plătește acum” (sau asemănător) și confirmarea detaliilor dumneavoastră constituie încheierea contractului de vânzare dintre noi și dumneavoastră, ce reprezintă prezenții Termeni și Condiții. Dacă observați o eroare în datele dumneavoastră, veți putea reveni la pasul anterior pentru modificarea acestora sau ne puteți scrie pe adresa noastră de e-mail din preambul.

 2. PREȚUL

  1. Prețurile produselor sunt afișate în mod independent, în dreptul fiecărui produs, și sunt exprimate în RON. Prețurile conțin TVA.

  2. Înainte de confirmarea comenzii și efectuarea plății, vi se va afișa prețul total al produselor, pe care îl veți accepta în mod expres prin folosirea butonului Confirmă comanda (sau asemănător).

  3. Comisioanele de procesare sau orice alte sume datorate procesatorului de plăți vor fi în sarcina noastră.

 3. DURATA CONTRACTULUI

  1. Contractul încheiat este un contract cu executare instantanee, obligațiile principale ale noastre, respectiv ale dumneavoastră fiind de a vă furniza produsele și/sau metodele tehnice de accesare a acestora în termenele stabilite în prezentele condiții, în schimbul plății efectuate de dumneavoastră cu cardul bancar, pe site, prin intermediul procesatorului de plăți.

 

  1. Încetarea raporturilor contractuale nu are efect asupra obligațiilor scadente între noi și dumneavoastră.

 1. MODALITĂȚI DE PLATĂ

  1. Prețurile pentru produsele comercializate pe site sunt afișate în RON. Această nu împiedică Events No.Mad să afișeze prețurile și în alte monede străine. În ipoteza în care plata se va face cu instrumente de plată electronică denominate în altă monedă, suma respectivă va fi convertită în RON automat la cursul organizațiilor internaționale de carduri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  2. Plățile se efectuează prin procesatorul de plăți online, prin intermediul unui card bancar, sau orice alt mijloc de plată permis de procesatorul de plăți.

  3. În urma confirmării comenzii de către dumneavoastră, cardul bancar utilizat pentru plată va fi imediat sau în termenele impuse de procesatorul de plăți debitat cu suma confirmată.


  4. Furnizorii de servicii de plată pot colecta, de asemenea, orice alte informații necesare pentru procesarea plăților de transfer și retragere. Din acest motiv, vă rugăm să citiți politica de confidențialitate a furnizorului nostru de servicii de plată: Politica privind confidențialitatea și prelucrarea datelor personale | NETOPIA Payments (netopia-payments.com)

  5. Events No.Mad va putea schimba procesatorul de plăți oricând, fără a fi obligat să notifice utilizatorii în acest sens, atât timp cât obligațiile acestora nu se modifică în mod semnificativ.

  6. În orice caz, recunoașteți că ați fost informat că datele dumneavoastră utilizate la încheierea unei tranzacții sunt supuse prelucrării automate de către procesatorul de plăți, în scopul luptei împotriva fraudei prin folosirea cardului de credit pe internet.

  7. Ne rezervăm dreptul de a face verificări cu dumneavoastră, prin telefon, e-mail sau poștă în vederea validării comenzii, însoțită, după caz, de o solicitare pentru orice documente justificative suplimentare. În cadrul verificării efectuate, o comandă poate fi anulată dacă elementele furnizate de dumneavoastră sunt în mod deliberat incorecte și/sau au un caracter fraudulos, inclusiv după validarea comenzii. În acest caz, veți fi informat prin e-mail cu privire la măsurile luate de noi.

 2. EXECUTAREA CONTRACTULUI

  1. Produsul achiziționat vă va fi furnizat ulterior confirmării plății, în mod electronic. Această modalitate poate lua mai multe forme, în funcție de produsul achiziționat, precum, dar nelimitat la, transmiterea unui document (de extensie .pdf, .doc, sau altele pe care le vom considera necesare) prin intermediul e-mailului furnizat către noi la momentul acceptării comenzii, transmiterea datelor de acces la produsele de tip curs etc.

  2. Avem obligația de a vă furniza produsele și/ sau mijloacele tehnice prin care să le accesați și/sau descărcați într-un timp cât mai scurt de la momentul efectuării plății produsului respectiv care nu poate depăși 15 zile calendaristice de la momentul la care avem confirmarea băncii conform căreia contul nostru bancar a fost creditat cu banii achitați de dumneavoastră.

  3. Dacă în termenul agreat se întâmplă să nu vă furnizăm produsul comandat sau metodele de acces la acesta, ne puteți scrie la adresa noastră de e-mail. Vom face tot posibilul pentru a vă furniza produsul imediat, neputând depăși un termen de 15 zile de la momentul comunicării către noi a solicitării dumneavoastră.

  1. Odată transmise aceste date se va considera că Events No.Mad și-a îndeplinit obligația de furnizare a produselor achiziționate de către dumneavoastră.

 1. SECURITATE ȘI HYPERLINKURI

  1. Transferul datelor prin intermediul site-ului este criptat conform standardului SSL.

  2. SSL (Secure Sockets Layer) este tehnologia standard de securitate prin care se stabilesc legături criptate între un server web și un browser. Această legătură asigură că toate datele transmise între serverul web și browserele rămân private și integrale. SSL este un standard industrial și este folosit de milioane de site-uri web pentru protejarea tranzacţiilor online cu clienţii acestora.

  3. În calitate de utilizator, puteți trimite accesul la site terțelor persoane printr-un link, atât timp cât faceți acest lucru într-un mod echitabil, care respectă legislația în vigoare, nu ar putea afecta interesele, reputația și / sau imaginea site-ului și a noastră și nu profită de reputația noastră în scopuri personale.

  4. Dacă doriți să utilizați conținut din site-ul nostru în afară de situațiile de mai sus, vă rugăm să ne contactați prin email la iunieta.sandu@gmail.com.

  5. Ne rezervăm dreptul de a rezilia această autorizare în orice moment, în cazul în care constatăm că legătura stabilită cu site-ul terț este de natură să ne afecteze interesele, reputația și / sau imaginea.

  6. Existența unei legături hipertext de la un site terț la site-ul nostru nu implică în niciun caz o cooperare și / sau parteneriat între noi și acest site terț. Nu avem niciun control asupra site-urilor terțe și, prin urmare, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul și produsele și / sau serviciile disponibile pe sau de la aceste site-uri terțe accesibile printr-un link către site-ul nostru.

  7. Site-ul nostru poate conține link-uri către site-urile partenere ale noastre sau către site-uri terțe. Nu avem niciun control asupra acestor site-uri și, prin urmare, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru disponibilitatea, conținutul și produsele și / sau serviciile disponibile pe aceste site-uri și nu vom răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte care s-ar putea produce prin accesarea/utilizarea acestora.

  8. Aveți responsabilitatea de a nu utiliza în mod defectuos site-ul, introducând viruși, troiani, sau alte materiale ce pot crea probleme tehnologice. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la site sau să permiteți accesarea neaturizată a acestuia de către o terță persoană.

  9. În acest sens, recunoașteți și sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră să instalați software anti-virus și de securitate adecvat pe hardware-ul computerului său și pe orice alt dispozitiv pentru a vă proteja împotriva oricăror erori, viruși sau alte astfel de programare dăunătoare.

  10. Events No.Mad nu răspunde pentru niciun prejudiciu creat din cauza unui virus, atac de tip denial-of-services sau distributed denial-of-services, precum nici din cauza unui alt tip de material tehnologic ce ar infecta calculatorul dumneavoastră, sistemul dumneavoastră IT, datele dumneavoastră ca urmare a utilizării site-ului sau a altor site-uri către care există link-uri în site-ul nostru.

  11. Nu garantăm că site-ul va fi complet securizată sau fără niciun virus, deși vom depune toate diligențele rezonabile pentru a atinge un nivel de securitate cât mai înalt.

 1. ALTE DREPTURILE ȘI OBLIGAȚII ALE EVENTS NO.MAD

  1. Avem dreptul a încasa prețul serviciilor comandate de dumneavoastră în urma unei tranzacții încheiate pe site.

  2. Produsul vândut și cumpărat de dumneavoastră este cel furnizat în versiunea disponibilă pe site la momentul plății, No.Mad Events neavând nicio obligație de a vă transmite în același preț noi versiuni ale respectivului conținut. În măsura în care vom vinde noi versiuni ale conținutului, acestea vor fi considerate produse noi, având prețuri individuale și independente față de versiunea achiziționată de dumneavoastră inițial.

  3. Events No.Mad nu garantează niciun nivel de performanță a produsului și nu garantează obținerea vreunui rezultat de către dumneavoastră în urma folosirii, parcurgerii sau oricărei alte utilizări a produsului achiziționat.

  4. Dumneavoastră înțelegeți și acceptați în mod expres faptul că prin achiziționarea produsului vândut pe site nu veți obține un anumit rezultat și că singura versiune achiziționată este cea la care aveți acces la momentul achitării prețului, Events No.Mad neavând obligația de a vă oferi gratuit alte versiuni ale acelui produs. Exonerați astfel de răspundere Events No.Mad de orice prejudiciu, pecuniar ori moral, suferit ca urmare a celor de mai sus.

  5. Avem dreptul, dar nu o obligație, de a aduce modificări conținutului nostru digital, dincolo de ceea ce este necesar pentru a menţine în conformitate conţinutul digital sau serviciul digital, ori de câte ori considerăm că este necesar din cauza modificării legilor, informațiilor renumite la nivel internațional, rezultatelor cercetărilor din domeniu și astfel asemenea motive. În aceste situații, vă vom informa într-un timp cât mai scurt despre modificările intervenite. În mod uzual, aceste modificări vor fi făcute fără costuri pentru dumneavoastră. Dacă nu doriți conținutul cu noile modificări, ne puteți comunica acest lucru în maximum 30 de zile de la momentul la care v-am transmis informaţiile sau din momentul în care conţinutul digital a fost modificat de către noi, oricare dintre acestea intervine mai târziu. În această situație, veți putea menţine, fără costuri suplimentare, conţinutul digital fără modificările aduse. Dacă însă, numărul modificărilor sunt crescute, și/sau importanța acestora pentru domeniu este foarte înaltă și/sau pentru a obține aceste informații am apelat la resurse ce au costat mai mult decât cheltuielile rezonabile pentru o afacere și/sau asemenea alte motive, aceasta va corespunde cu o nouă versiune a conținutului digital, ce va presupune noi costuri și modalități de acces.

 2. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE DUMNEAVOASTRĂ

  1. Pentru încheierea contractului și achiziționarea dreptului de folosință/licenței de utilizare asupra produselor de pe site, prețul trebuie achitat prin intermediul procesatorului de plăți.

  2. Odată efectuată plată, aveți dreptul de a primi accesul la produs sau mijloacele necesare de accesare a acestuia în termenii agreați prin prezentele condiții.

  1. Aveți obligația de a utiliza produsul doar dumneavoastră, în interes personal, abținându-vă de la a distribui, pune la dispoziția unor terțe persoane ori face publice produsele și/sau datele de acces la produsele achiziționate.

  2. Sunteți unicul răspunzător de a suporta toate costurile de internet, conectare la rețea și altele asemenea ce vă parvin în legătură cu acceptarea prezentelor condiții, respectiv încheierea contractului de vânzare dintre noi și dumneavoastră.

 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ


Proprietatea intelectuală a Events No.Mad

  1. Site-ul și fiecare dintre componentele acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la, informații, texte, imagini, videoclipuri, fotografii, mărci comerciale, logo-uri, nume de companii, nume de domenii sunt proprietatea exclusivă a noastră și/sau a partenerilor noștri, după caz.

  2. Aceste elemente sunt protejate de proprietatea intelectuală și de alte legi, inclusiv drepturile de autor. Orice reproducere sau reprezentare, totală sau parțială, a site-ului și/sau oricare dintre componentele sale, fără autorizarea noastră este interzisă și constituie o încălcare sancționată de legislația în vigoare.

  3. Nimic din conținutul site-ului nu trebuie interpretat ca acordare de licență sau drept de utilizare a oricărei mărci înregistrate prezentate pe site fără permisiunea scrisă din partea noastră sau a părților terțe ce pot deține respectivele mărci. Astfel, puteți utiliza orice imagine, marcă sau semn aparținând Events No.Mad, partenerilor săi sau altor terțe persoane, doar dacă ați obținut în prealabil consimțământul scris al titularilor fiecărui drept de proprietate în parte.

  4. Dacă nu se precizează altfel în prezentele condiții sau în descrierea produsului achiziționat, puteți utiliza site-ul și produsele achiziționate exclusiv în scop personal, non-comercial, pentru care Events No.Mad vă acordă o licență neexclusivă și limitată în acest sens.

  1. În calitate de utilizator, vă obligați să :

   1. nu utilizați, modificați, distribuiți, copiați, transmiteți, afișați, publicați, reproduceți, acordați licențe, creați produse derivate, sublicențiați, împrumutați, transferați sau vindeți orice fel de informaţie sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul site-ului și/sau software-ului care stă la baza acestuia sau orice alte componente ale acestuia în alte scopuri, decât în conformitate cu acești Termeni și Condiţii, precum și cu legislaţia aplicabilă.

Cu titlu de exemplu, dar nelimitat la acestea, este interzisă utilizarea în alte scop decât personal și educativ, modificarea, distribuirea, copierea, transmiterea în orice fel, afișarea, aducerea la cunoștința publicului, acordarea de licențe, crearea de produse derivate, reproducerea, sublicențierea, transferul, vânzarea conținutului cursului pe care îl achiziționați de pe site.

   1. nu utilizați aceste materiale pe un alt site sau în orice mediu computerizat legat în rețea.

   2. nu puneți la dispoziție într-un alt mod unui terț site-ul pentru a-l putea copia sau contul dumneavoastră pentru a utiliza serviciile achiziționate de dumneavoastră sau pentru orice alte activități contrare legislației și prezentelor condiții.

  1. Nerespectarea oricăreia dintre prezentele clauze duce automat la anularea dreptului de a utiliza site-ul și produsele achiziționate, cu obligaţia de a distruge deîndată toate materialele descărcate și/sau imprimate.

Proprietatea intelectuală a dumneavoastră

  1. Prin crearea unui cont, utilizarea site-ului, lăsarea de recenzii/testimoniale la serviciile și/sau produsele achiziționate desfășurarea oricărei alte activități în legătură cu site-ul și/sau produsele achiziționate, autorizați în mod expres Events No.Mad de a utiliza, distribui, găzdui, stoca, reproduce, comunica, publica, modifica, adapta, traduce și afișa astfel de conținut public pe site, conturile de rețele sociale ale noastre, blogurile și / sau orice alte mijloace media (inclusiv massmedia fizice și digitale, comunicate de presă, suport de vânzări, materiale de marketing și / sau publicitate, newsletter, alerte), prin orice mijloace, în scopul de funcționare, îmbunătățire, promovare, marketing și publicitate a serviciilor și site-ului sau în scopul înființării de parteneriate.

  2. Autorizările din acest capitol sunt valabile pentru toți utilizatorii și pe durata existenței contului de utilizator pe site ori pe o perioadă mai lungă, dacă o asemenea perioadă de protecție este conferită de lege.

  3. Utilizatorul recunoaște că orice utilizare a conținutului de către Events No.Mad înainte de dezabonarea, ștergerea sau suspendarea contului său nu poate fi pusă la îndoială.

  4. Utilizatorul se angajează să răspundă și să despăgubească Events No.Mad, și pe oricare dintre și/sau toți administratorii, directorii, angajații, agenții și furnizorii săi pentru orice pretenție, răspundere, daune, despăgubiri, costuri și plăți, inclusiv onorarii ale avocaților și consilierilor săi, suportate de Events No.Mad în legătură cu sau cu privire la orice încălcare a drepturilor sale de proprietate intelectuală.

  5. De asemenea, Utilizatorul se angajează să răspundă și să despăgubească Events No.Mad, și pe oricare dintre și/sau toți administratorii, directorii, angajații, agenții și furnizorii săi pentru orice pretenție, răspundere, daune, despăgubiri, costuri și plăți, inclusiv onorarii ale avocaților și consilierilor săi, suportate de Events No.Mad pentru orice reclamație introdusă de o terță parte relativă la o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală de către utilizator, spre exemplu, dar nelimitat la, în urma revânzării de către utilizator a produselor achiziționate de pe site și impunerea către terțul cumpărător a obligației de predare către Events No.Mad a respectivelor produse.

 1. GARANȚII

  1. Garanția legală de conformitate a conținutului digital

   1. Dacă achiziționați dreptul de folosință asupra unui produs ce reprezintă un produs digital (conținut și/sau servicii digitale) în calitate de consumator, suntem ținuți față de dumneavoastră de obligaţia legală pentru conformitatea conţinutului și serviciilor digitale, conformitate care trebuie să existe la momentul furnizării produsului către dumneavoastră pentru produse furnizate o singură dată, precum modele de documente – template-uri -, ori, în cazul produselor cu furnizare continuă (spre exemplu, acces la un cont pentru accesarea unui produs digital), pe termenul în care aveți acces la produs conform contractului.

   2. În măsura în care considerați că v-a fost încălcată obligația de neconformitate, ne puteți comunica acest lucru la iunieta.sandu@gmail.com, împreună cu motivele de neconformitate pe care considerați că le prezintă produsul nostru digital, și cu dovezile aferente.

   1. În măsura în care vom considera reclamația dumneavoastră întemeiată și vom observa veridicitatea motivelor de neconformitate reclamate de dumneavoastră, ne obligăm să aducem produsul în stare de conformitate în maximum 15 zile calendaristice de la momentul la care ne-a fost comunicată reclamația, cu excepţia cazului în care acest lucru ar fi imposibil sau ar presupune pentru noi costuri care ar fi disproporţionate, luând în considerare toate circumstanţele, inclusiv:

 1. valoarea produsului digital în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea;

 2. gravitatea neconformităţii.

   1. Dumneavoastră sunteți în mod expres de acord să vă transmitem conținutul în stare conformă în maximum 15 zile de la de la momentul la care ne-ați transmis reclamația, în măsura în care reclamația dumneavoastră se dovedește a fi întemeiată.

   2. În cazul în care reclamația dumneavoastră nu este întemeiată și nu putem identifica vreun motiv de neconformitate a produsului nostru astfel cum ni l-ați descris în reclamație, vă vom oferi un răspuns în acest sens, în scris, pe emailul din contul dumneavoastră sau de pe care ne-ați scris.

   3. În măsura în care

a) aducerea în conformitate a produsului digital este imposibilă sau disproporţionată;

b) nu am adus în conformitate produsul digital în termenul agreat;

c) neconformitatea persistă, în pofida încercării noastre de a aduce conţinutul digital sau serviciul digital în conformitate;

d) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere imediată de preţ sau încetarea imediată a contractului;

e) am declarat că nu vom aduce conţinutul digital sau serviciul digital în conformitate, în termenul şi condiţiile prevăzute mai sus ori acest lucru reiese din circumstanţele cazului, dumneavoastră veți avea dreptul fie la o reducere proporțională din preț ce corespunde cu diminuarea valorii produsului digital furnizat în comparaţie cu valoarea pe care produsul ar avea-o dacă ar fi în conformitate, fie dreptul de a obţine încetarea contractului numai dacă neconformitatea nu este minoră printr-o declarație pe care ne-o transmiteți în acest sens.

   1. În ceea ce privește reducerea prețului, în măsura în care vom găsi reclamația dumneavoastră întemeiată, vă vom rambursa partea din preț pe care o considerăm întemeiată în termen de maximum 14 zile de la data la care ne-ați adus la cunoștință cererea dumneavoastră de reducere a prețului.

   2. În măsura în care contractul încetează ulterior declarației dumneavoastre, nu veți mai avea niciun drept asupra produsului digital, și vă veți abține de la a-l utiliza şi de la a-l pune la dispoziţie terţilor, sub sancțiunea de daune interese în valoare de 10.000 euro (clauză penală).

   1. Reclamația nu se va considera întemeiată dacă este transmisă sau există suspiciuni clare că este transmisă cu rea intenție și/sau este falsă și/sau nu există nici un motiv de neconformitate a conținutului digital achiziționat.

 1. SUSPENDAREA ȘI ȘTERGEREA CONTULUI DE UTILIZATOR

  1. În cazul în care utilizatorul nu respectă reglementările prezenților Termeni și Condiții, fie că este vorba de încălcarea unei clauze sau a mai multora, sau există suspiciuni cu privire la activitatea sa, utilizatorul înțelege și este de acord ca Events No.Mad să-i suspende contul sau să-l închidă, în funcție de natura abaterii sau a suspiciunii.

  2. În cazul în care Events No.Mad suspendă sau închide contul de utilizator, acesta va fi notificat în scris prin email și i se vor prezenta și motivele care au condus la una dintre sancțiunile aplicate.

  3. Suspendarea contului poate fi ridicată doar dacă utilizatorul înlătură motivele care au adus la această sancțiune. După ridicarea suspendării contului, dacă utilizatorul continuă să aibă un comportament neconform cu reglementările Termenilor și Condițiilor, Events No.Mad va putea închide contului utilizatorului fără a-i mai trimite alte notificări.

  4. Închiderea contului ca sancțiune aplicată utilizatorului conduce la imposibilitatea acestuia de a mai folosi site-ul și, uneori, și produsele achiziționate.

  5. Suspendarea și/sau închiderea contului nu suspendă îndeplinirea obligațiilor contractuale, atât timp cât aceasta este posibil din punct de vedere tehnic.

  6. În orice caz, Events No.Mad nu va răspunde pentru niciun prejudiciu suferit de utilizator ca urmare a suspendării contului și/sau a accesului la produsele achiziționate atât timp cât acest lucru a avut loc în urma activității neglijabile a utilizatorului și nici nu va fi obligată la rambursarea prețul achitat de dumneavoastră pentru produsul respectiv.

 2. DREPTUL DE RETRAGERE/POLITICA DE REFUND

  1. Odată plasată o comandă și achitat prețul aferent produselor, nu beneficiați de un drept de retragere din contractul de vânzare încheiat și nu veți putea anula comanda, respectiv nu aveți dreptul la a vi se rambursa suma achitată în urma returnării produselor achiziționate.

  2. Confirmați în mod expres că ați luat cunoştinţă de și că sunteți de acord cu faptul că vă pierdeți dreptul la retragere ulterior plasării comenzii și achitării prețului aferent conținutului digital care nu este livrat pe un suport material, un bilet pentru un eveniment care va avea loc, online sau fizic, precum și după executarea completă a contractului de prestări servicii, în cazul în achiziționării de servicii digitale.

  3. Un bilet online cumpărat la un eveniment care a fost amânat (ca data și/sau ca ora) sau căruia i s-a modificat locația sau a avut modificări de artiști, invitați ori altele asemenea, ori la un eveniment care a fost anulat, se poate returna doar în următoarele condiții:

   1. Veți trimite o solicitare de retur pe adresa noastră de e-mail iunieta.sandu@gmail.com, iar contravaloarea biletului o vom restitui în contul din care a fost achitat, în 14 zile lucrătoare după noua dată la care evenimentul va avea loc.

  4. Conform art. VIII din O.U.G. nr. 174/2020: „(1)Prin derogare de la prevederile referitoare la dreptul de retragere, aşa cum este acesta reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 11 iunie 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru evenimentele şi activităţile culturale, festivalurile şi proiecţiile cinematografice ce urmau a fi susţinute pe perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă, în care se suspendă dreptul de organizare a acestor evenimente de către autorităţile competente, urmează să se aplice următoarele reguli:

a)în cazul reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va putea folosi biletul de acces achiziţionat, beneficiind de toate drepturile conferite de biletul de acces la data reprogramării evenimentului sau festivalului. Termenul de aducere la cunoştinţa publicului a datei reprogramării evenimentului sau festivalului este de maximum 6 luni de la data încetării perioadei de suspendare a dreptului de organizare a evenimentelor şi festivalurilor;

b)în cazul anulării sau reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va primi din partea organizatorului un voucher pentru întreaga sumă plătită organizatorului, voucher ce va fi folosit pentru achiziţionarea de produse sau servicii din gama oferită de către organizator, conform unui regulament detaliat comunicat de către organizator;

c)în cazul în care voucherul nu este folosit pentru achiziţionarea de produse sau servicii până la epuizarea termenului prevăzut la lit. a), organizatorul va rambursa toate sumele pe care le-a primit din partea consumatorului în termen de 90 de zile calculat din ultima zi a termenului de reprogramare.

(2) Organizatorul are obligativitatea de a oferi un termen de 30 de zile cumpărătorului de bilete, pentru a opta între folosirea biletului pentru evenimentul sau festivalul reprogramat sau voucherul prevăzut la alin. (1) lit. b). După expirarea celor 30 de zile biletul devine automat valabil pentru ediţia reprogramată a evenimentului sau festivalului”

 1. FORŢA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

  1. În orice caz, Events No.Mad nu va fi în niciun fel răspunzătoare faţă de niciun utilizator și este scuzată de orice eșec de a livra sau de a executa ori de întârzierile cauzate în executarea contractului ca urmare a unor cauze dincolo de puterea sa de control, inclusiv, dar fără a se limita la: acţiuni guvernamentale, incendii, întreruperi de muncă, penurie, război, terorism, tulburări civile, probleme de logistică, întreruperi ale energiei electrice, ale comunicaţiilor, ale furnizorului de servicii Internet sau defecţiuni aferente serviciilor de găzduire sau întârzieri datorate furnizorilor de echipament hardware-ul sau sisteme software, negarea serviciilor ca urmare a unor atacuri, intruziune malware, atacuri tip hacking, acte ale unor terţi din afara controlului Events No.Mad, dezastre naturale, inclusiv modificări ale capacităţii Events No.Mad de a oferi serviciile conform obiectului și / sau preţului stabilit ca urmare a unor modificări legislative sau a politicilor partenerilor externi sau guvernamentale.

 2. NOTIFICĂRI ȘI ALTE COMUNICĂRI


  1. Pentru orice întrebare sau informații despre produsele oferite de Events No.Mad și/sau partenerii săi, și/sau prezentul document, ne puteți contacta prin formularul de contact de pe site sau prin trimiterea unui e-mail la următoarea adresă: iunieta.sandu@gmail.com.

  2. În calitate de utilizator, sunteți de acord ca orice notificare făcută către dumneavoastră să se facă prin e-mail la adresa de e-mail furnizată către Events No.Mad direct de către dumneavoastră sau utilizată la crearea contului sau prin scrisoare cu recomandare (cu confirmare de primire) sau curier către adresa dumneavoastră poștală în măsura în care ne-ați furnizat-o, fiind la latitudinea Events No.Mad de a alege opțiunea cea mai potrivită de transmitere de la caz la caz.

  3. Dacă nu se precizează altfel prin acești Termeni și Condiții, puteți fi informaţi de Events No.Mad și prin transmiterea de notificări electronice (pop-up-uri, texte incluse în site etc.), mesaje tip SMS, contactare telefonică directă pentru confirmarea transmiterii mesajelor.

  4. Notificarea se prezumă a fi primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost comunicată.

  5. Notificarile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi.

  6. Dacă vă abonați la newsletter-ul nostru, veți primi comunicări potrivit acceptului pe care ni-l oferiți. Puteți oricând să vă dezabonați de la aceste comunicări fie prin utilizarea funcției de dezabonare din e-mailul primit cu respectivele comunicări, fie prin solicitarea de dezabonare transmisă pe e-mail către noi la iunieta.sandru@gmail.com. Veți fi dezabonat/ă de la comunicări în maximum 48 de ore de la momentul la care primim solicitarea de dezabonare pentru respectivele comunicări de la dumneavoastră.

 3. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

  1. Datele cu caracter personal sunt protejate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Politica de confidenţialitate poate fi accesată aici sau direct pe site.

 4. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

  1. Events No.Mad își rezervă dreptul de a modifica integral sau parțial prezenții Termeni și Condiții.

  2. Events No.Mad vă va informa despre modificările aduse acestor Termeni și Condiții prin simpla afișare a acestora pe site, cu excepția situației în care sunteți deja clientul nostru și vom modifica prețurile pe care trebuie să le achitați dacă este un produs ce impune o asemenea modificare, caz în care vă vom informa în scris cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de aplicarea noilor valori.

  3. Dacă nu doriți să aderați la noile condiții generale, aveți la dispoziție o perioadă de 24 de ore de la data comunicării notificării pentru a informa Events No.Mad prin e-mail despre acest lucru. În acest sens, înțelegeți și sunteți de acord că în caz de neagreare a noilor condiții, utilizarea site-ului nu va mai fi posibilă. Acest lucru nu va limita îndeplinirea obligațiilor deja scadente între părți în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

  4. În cazul în care nu ne notificați dezacordul în termenele stabilite mai sus, se va considera că ați acceptat modificările.

  5. Events No.Mad depune toate eforturile pentru a vă pune la dispoziție toate versiunile Termenilor și Condițiilor aplicabile dumneavoastră. Cu toate acestea, în cazul în care nu identificați pe site versiunea care vă este aplicabilă sau care vă interesează, vă rugăm să ne contactați la oricare dintre datele de contact de pe site, și vă vom pune la dispoziție în cel mai scurt timp, pe e-mail, orice versiune a Termenilor și Condițiilor.

 5. NULITATE, CONCILIERE ȘI LITIGII – POLITICA DE REZOLVARE A RECLAMAȚIILOR

  1. În cazul în care una dintre clauzele prezenților Termeni și Condiții va fi declarată nulă și neavenită printr-o modificare a legislației, reglementărilor sau printr-o decizie a instanțelor de judecată, aceasta nu va afecta în niciun fel validitatea și respectarea prezentelor condiții generale. Nexercitarea de către Events No.Mad a drepturilor care îi sunt conferite în temeiul prezentului document nu constituie o renunțare la drepturile sale.

  2. Orice plângere sau nemulţumire cu privire la funcţionarea site-ului, la calitatea și experienţa avută pe site, la produsele achiziționate ori altele asemenea, vă rugăm să ne-o transmiteți, în scris, la adresa de e-mail iunieta.sandu@gmail.com.

  3. Serviciul de suport este disponibil în zilele lucrătoare. Events No.Mad va investiga plângerea în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la comunicarea plângerii.

  4. Orice conflict apărut între dumneavoastră și Events No.Mad se va rezolva pe cale amiabilă, prin înţelegere între părţi.

  5. În același timp, vă informăm și despre existența platformei europene online de soluționare alternativă a litigiilor pusă la dispoziție de Comisia Europeană, care poate fi accesată la acest link.

  6. Dacă ați încercat să soluționați o reclamație direct cu noi, însă nu am putut soluționa reclamația dumneavoastră în mod individual, aveți posibilitatea de a recurge la mecanismul național de soluționare alternativă a litigiului („SAL”) prin intermediul Entității SAL din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, procedura fiind disponibilă la adresa: http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.

  7. Puteți contacta Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor, prin datele de contact puse la dispoziție de către aceștia, accesând website-ul aici.

  1. În contextul utilizării site-ului și/sau a produselor achiziționate de pe site, orice act, conținut, atitudine și/sau declarație a unui utilizator de natură să înșele, să inducă în eroare, să șocheze, să fraudeze, sau, în general, să cauzeze un prejudiciu oricărui alt utilizator și/sau Events No.Mad (inclusiv membrii personalului său) poate face obiectul, la discreția noastră și fără a aduce atingere oricărei cereri de despăgubire: (i) unei reamintiri a Termenilor și Condițiilor site-ului, (ii) unei notificări oficiale (iii) unei suspendări temporare sau întreruperi permanentă a contului unui utilizator.

Exemplele de mai sus nu sunt exhaustive și ne rezervăm dreptul de a supraveghea site-ul și spațiile comune oricând suntem notificați cu privire la un comportament controversat și/sau neadecvat.

  1. Interpretarea și aplicarea Termenilor și Condiţiilor se va face conform legii române. În cazul unor contradicţii între versiunea în limba română și orice altă limbă, versiunea în limba română va prevala.

  2. În cazul în care conflictul nu este soluţionat pe cale amiabilă, competenţa revine instanțelor de judecată din România, de pe raza sediului Events No.Mad, în limita normelor legale imperative privind competența instanțelor.